aanvraag verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact met je op
vraag nu een intake rijles aan

Voorwaarden Autorijschool Nesselande

Artikel 1

Rijlessen:

 • 1.1 De instructeur kan door onvoorziene omstandigheden 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip arriveren.
 • 1.2 Wanneer je te laat bent voor je rijles wacht je instructeur maximaal 15 minuten.
 • 1.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verplaatsen. Wanneer een rijles niet tenminste 48 uur voor de oorspronkelijke lestijd wordt afgezegd zijn wij gerechtigd 100% van de rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 • 1.4 Het afzeggen van een rijles of het verplaatsen hiervan kan uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur. Zaterdag, zondag, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend.
 • 1.5 Te laat afgezegde rijlessen worden ten alle tijden doorberekend.

Artikel 2

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

 • 2.1 Je examen wordt afgenomen in het voertuig waar je lessen in hebt gevolgd. Hier wordt in uitzonderlijke gevallen van afgeweken.
 • 2.2 Wanneer je instructeur door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden je examen niet kan bijwonen kan het zijn dat het examen wordt waargenomen door een vervanger, waardoor je eventueel in een ander voertuig examen aflegt.
 • 2.3 Wanneer je examenvoertuig een defect vertoont, wordt je examen in een vervangend voertuig afgenomen.
 • 2.4 Wanneer er geen vervangend voertuig aanwezig is krijg je op kosten van de rijschool een nieuwe examendatum aangeboden.
 • 2.5 Bij onvoldoende beheersing van het voertuig kan het geweigerd worden de auto mee te geven voor examen. Restitutie van examengeld wordt in dit geval niet verleend.

Artikel 3

Lespakketten:

 • 3.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan extra rijlessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden in rekening gebracht en dienen voor het afleggen van het examen volledig te zijn betaald.
 • 3.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecerteficaat kan er geen Tussentijdse Toets of praktijkexamen gereserveerd of afgenomen worden. Autorijschool Nesselande is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal lesuren van het pakket en de daarbij komende extra kosten.​

Artikel 4

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

 • 4.1 De pakketten zijn 1 jaar geldig. Hierna worden lespakketten niet gerestitueerd. De lessen en examens blijven 2 jaar beschikbaar voor de leerling.
 • 4.2 Je leskaart geldt niet als bewijs van betaling. Restitutie van examengelden wordt uitsluitend gedaan op vertoon van je betaalbewijs, en na aftrek van € 25,-administratiekosten.
 • 4.3 De korting die je krijgt bij het kopen van een pakket is gebaseerd op het volgen van een volledige rijopleiding. Je dient dus ook het examen bij ons af te leggen
 • 4.4 Wil je je opleiding voortijdig beëindigen, dan wordt de korting verrekend en worden administratiekosten ingehouden ad. € 25,-

​Artikel 5

Vrijwaring:

 • 5.1 Autorijschool Nesselande kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 • 5.2 Als de leerling zich in de auto of op de motor/scooter zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de intructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 • 5.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Mocht het na een een aanrijding blijken dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.​